Listopad 2007

I will remember you z btvs

26. listopadu 2007 v 10:47 | Katusa |  Texty písní
I will remember you -SophieZelmani (Nezapomenu na tebe)
Zní v díle Angel, v první sérii, na konci. Když jde Buffy za Angelem si promluvit a pak se políbí.

It´s daybreak, and you are asleep (svítá a ty ještě spíš)
I can hear you breath now (můžu tě slyšet dýchat)
Your breath is deep (zhluboka dýcháš)
But before I go (ale před tím, než půjdu)
I look at you one last time (naposledy se na tebe podívám)

I can hear heart beat, is it yours, or is it mine? (slyším tlukot srdce, je to moje nebo to tvé?)
I look at your lips, and i know how soft they can be (podívám se na tvá ústa , vím jak hebká mohou být)
Did they know what they wanted. the times they kissed me (věděly, co chtějí, když mě líbaly)
And your hands, that I held in mine (a tvé ruce, které jsem držela ve svých)
Now they reposing on the pillow (teď odpočívají na polštáři)
Will they ever miss me sometime (budou mě někdy postrádat?)

I will remember you (nezapomenu na tebe)
You will be there in my heart (budeš v mém srdci)
I will remeber you (nezapomenu na tebe)
but that is all, that I can do (ale to je všechno, co můžu udělat)
I will remember you (nezapomenu na tebe)

Your eyes, that always make me shiver (tvoje oči, které mě vždy rozechvějí)
Now they are closed, there just sometimes twich a little (teď jsou zavřené, jen občas se trochu pohnou)
And your body, I could hold for an hours (a tvoje tělo, mohla bych ho držet hodiny)
It sent me to heaven, with its heat and power (vynášelo mě do nebes, svým žárem a sílou)
I will remember you (nezapomenu na tebe)
You will be there in my heart (budeš v mém srdci)
I will remeber you (nezapomenu na tebe)
but that is all, that I can do (ale to je všechno, co můžu udělat)
I will remember you (nezapomenu na tebe)